Profiel

 Actualiteit

 Links

 Route

 Contact

Profiel

Accountantskantoor Parmentier–Delecluse

Als accountant zijn wij de allround-adviseur van de KMO-bedrijfsleider. Wij staan steeds klaar om onze ondernemende klanten bij te staan in de vele facetten van het ondernemerschap. Wij doen dus heel wat meer dan louter boekhouden. Samen met onze klanten streven we naar het gezond houden van de bedrijfsfinanciën en helpen we bij het nemen van de juiste beslissingen op cruciale momenten.
Wij passen het beroepsgeheim strikt toe en dit leidt ertoe dat onze klanten bij ons terecht kunnen met elke vraag, elk probleem, elk plan…. De klant kan steeds rekenen op een eerlijk advies. Samen met de klant zoeken wij de beste oplossing, en dit enkel en alleen gezien vanuit hun standpunt. Bij ons primeert kwaliteit op kwantiteit.
Wij laten ons bijstaan door onafhankelijke specialisten in andere domeinen ( bedrijfsrevisoren, advocaten en notarissen)

Hierbij een opsomming van onze voornaamste taken :

 •   als assistent van de bedrijfsleider

  • opstellen van een ondernemingsplan of een financieel plan bij de start
  • opstellen en bespreken van tussentijdse balansen
  • opstellen en opvolgen van budgetten
  • opstellen en bespreken van groeiplannen en saneringen
  • geven van advies bij de aanvraag van financieringen
  • berekenen van de waarde van de onderneming of de aandelen
  • geven van advies en begeleiding bij overlating, overname, fusie…
  • begeleiden bij familiale opvolging en successieplanning

 •  als accountant

  • voeren van een perfecte boekhouding
  • advies en bijstand verlenen bij de organisatie van boekhoudkundige en administratieve diensten
  • opstellen van een correcte jaarrekening

 •  als belastingconsulent

  • verlenen van fiscaal advies en fiscale optimalisatie
  • opstellen van fiscale aangiftes en bijlagen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW …)
  • verlenen van bijstand bij fiscale controles

Het uitvoeren van gerechtelijke mandaten behoort eveneens tot ons werkdomein, voornamelijk het voeren van expertises in faillissementsdossiers.